четврток, 27 септември 2007

Ало! „Водовод и Канализација“?