вторник, 25 септември 2007

Златко Крстески на фестивал во Германија

Прилепскиот уметник Златко Крстески учествува на меѓународната изложба на современа ликовна уметност во Културниот Центар „БУЗ“-Минхен Германија (17.08-15.10.2007). На изложбата учествуваат 24 земји меѓу кои и: САД, Франција, Русија, Германија, Бразил, Норвешка и тн. Македонија е претставена преку сликата „Македонска ентропија“ која е инспирирана од политичкото секојдневие, преживувањето на македонскиот народ и губењето на идентитетот изразено преку ентропискиот ембрион.