понеделник, 03 септември 2007

50 години ликовна колонија

Во ликовната галерија на домот на култура „Марко Цепенков“ во Прилеп е поставена изложба по повод 50 години од ликовната колонија. Моја препорака е да одделите 10-15 минути и да ги погледнете петнаесетината слики кои што се изложени деновиве.