петок, 07 септември 2007

Лугоп

Претпоставувам дека малкумина слушнале и се запознати со работата на оваа група. Лугоп (Linux User Group of Prilep) е група на корисници на GNU/Linux оперативниот систем од нашиот град, формирани на 4 Март оваа година. Членовите претежно се средношколци иако има и повозрасни корисници на Linux. Целта им е да го промовираат овој оперативен систем како и воопшто слободниот софтвер, да им овозможат нивно користење на заинтересираните корисници и меѓусебна соработка.
Досега реализирани се неколку проекти меѓу кои: „GNU/Linux во училиштата“ - кампања која е спроведена во две средни училишта во Прилеп, „GNU/Linux и НВО“ - проект кој му овозможува на сите НВО пристап до GNU/Linux и слободен софтвер, делење на бесплатни дистрибуции, презентации и слично. Следниот проект кој ќе се реализира е одбележувањето на 15 Септември - меѓународен ден на слободниот софтвер.
Просториите на Лугоп се наоѓаат на улица Кузман Јосифоски бр.118 и се отворени секој ден од 09.00-15.00 часот каде што може да се проба GNU/Linux Ubuntu 7.04, GNU/Linux Xubutnu 7.04 и друг слободен софтвер.

Technorati Tags: , , , .