среда, 12 септември 2007

Ден на слободниот софтвер во Прилеп

На 15 Септември (сабота) е светскиот Ден на слободен софтвер што ќе биде прославен и во Прилеп. Организаторот - ЛугоП најави дека на плоштадот „Александрија“ ќе биде изградена т.н. „слободна соба“ каде што сите заинтересирани ќе можат да пробаат слободен софтвер и оперативни системи, а доколку го донесат и својот компјутер ќе може да им биде инсталирана некоја дистрибуција на Linux. Исто така ќе се одржи и работилница за програмирање каде во фокусот ќе бидат Python, PHP и HTML,а ќе бидат прикажувани и филмови кои што се однесуваат на слободниот софтвер како што е „Revolution OS“. Еден дел од одбележувањето ќе се одржи и во Фондацијата за информатичка технологија каде што ќе се направат презентации за слободен софтвер, лиценцирање на слободен софтвер, GNU/Linux и сл.