четврток, 18 октомври 2007

Уредување во центарот

Проектот за партерно уредување во центарот на градот кое што е во тек: