сабота, 13 октомври 2007

Бесплатна обука за „Дигитален клуб“

Во градската библиотека „Борка Талески“ можете да се пријавите за бесплатна обука за користење на компјутер во рамките на новоотворениот „Дигитален Клуб“ т.е. електронската читална. Предвидено е со обуката да бидат опфатени оперативниот систем Ubuntu, канцеларискиот пакет Open Office и интернет прелистувачот Mozilla Firefox. Термините ќе бидат дополнително определени.
Електронската читална беше промовирана во средата. Целокупниот фонд на книги, списанија и стручна литература што ги поседува библиотеката ќе бидат достапни по електронски пат. Е-читалната е проект на фондацијата „Метаморфозис“, Градската библиотека, општина Прилеп и фондацијата за ИТ-ИТЦ Прилеп.