среда, 18 јуни 2008

Колку претстави посетивте на театарските игри?

Коментарите овде. Гласовите десно:

1. 1 (2 гласа)
2. 2 (1 глас)
3. 3 (3 гласа)
4. 5+ (3 гласа)
5. Ниедна (4 гласа)