вторник, 13 ноември 2007

Кампања „GNU/Linux - мојот пријател”

Во организација на ЛугоП - Linux групата на корисници од Прилеп, во тек е кампањата „GNU/Linux - мојот пријател” која што има за цел промовирање на споменатиот оперативен систем. Кампањата опфаќа предавања и презентации во сите средни и неколку основни училишта во градот. Почетокот беше во О.У. „Климент Охридски“, наредната презентација е во СОЕПТУ „Кузман Јосифоски - Питу“ на 14 Ноември, а потоа следуваат СОУ „Ристе Ристески Ричко“ на 19 Ноември, гимназијата „Мирче Ацев“ итн. Напредокот на кампањата можете да го следите на блогот од координаторот на ЛугоП.

Technorati Tags: , , , , .