четврток, 15 ноември 2007

Концерт на КУД „Моминок“

Во недела 18.11 свој концерт ќе одржи културно уметничкото друштво „Моминок“ од нашиот град. Концертот ќе се одржи во Центарот за култура „Марко Цепенков“ со почеток од 18.30 часот. Гости ќе бидат КУД „Бучим“ од Радовиш и КУД „7-ми Септември“ од Македонски Брод. Влезницата е 30 денари.