понеделник, 19 ноември 2007

Стрип антологија „Преку границите“

Ви издание на центарот за визуелни уметности „Визант“ од нашиот град е објавена стрип антологија „Преку границите“. Во неа се застапени бројни автори од Македонија: Атанас Ботев, Иванка Апостолова, Наташа Андрееска, Дмитриј Михајлоски, Горан Дачев, Миле Ничевски и Златко Крстески. Од странските автори застапени се: Нини Буњевац од Канада, Питер Купер од САД како и повеќе уметници од Холандија и Австралија. Антологијата е на 22 страници и ќе биде промовирана на меѓународниот фестивал во Москва.