четврток, 22 ноември 2007

Ретро слика

Екипата на Р.К.Тутунски Комбинат на последниот натпревар во салата „Македонија“ пред да изгори во големиот пожар на 12.06.1993.