вторник, 21 октомври 2008

Откриени скулптури на божицата Нике и на Ефеб

Две скулптури од античко време се откриени на археолошкиот локалитет Стибера кај Прилеп. Скулптурата на божицата Нике е со крилја. Археолозите пронашле и нов, досега неистражен култен објект. Ретка скулптура е Нике, иако без глава. На неа има и релјеф, а големината и' е од 35 до 40 сантиметри. Пронајдена е во два дела, колкови и горен дел што прават целина. Нике била гласник на боговите. Се вклопува во периодот околу 2 век, кога градот бил во процут - вели археологот Лилјана Кепеска од прилепскиот Завод и Музеј.Околу еден метар висока е скулптурата на младото момче Ефеб. Таа претставува момче што вежба и се обучува за повеќе вештини. Најдовме и дланка со диск в рака на момче што најверојатно извојувало победа во фрлање диск - вели Кепеска.Новиот објект допрва ќе се истражува. Според дебелината на ѕидовите, упатува на култен простор.
Извор: Дневник
Врски: Време, Вест