понеделник, 20 октомври 2008

Сам себе си го уништувал

Паркот на револуцијата

Ќе бидат ли вратени?Мали се казните или толкава ни е културата?