вторник, 07 октомври 2008

Раде Дичоски

Роден на 21.04.1966 г. во с. Мало Коњари, Прилеп каде после завршеното основното училиште заминува во Нови Сад во военото медицинско училиште. Како воен старешина работи во ЈНА, а во меѓувреме се занимава со сликарство и кратки стрип приказни за војничките списанија. Од осамостојувањето на Република Македонија работи во АРМ и продолжува да работи на македонските народни приказни собирани од Марко Цепенков и можноста тие да се прикажат во стрип. Во 2005 г. издадено е и првото стрип списание со македонски народни приказни каде главни ликови се Ѓорѓи и Шенка Колозови како едни од најприфатените за презентирање на народните македонски приказни. Со цел посликовито да се долови начинот на живеење, обичаите, јазикот, архитектурата, носиите и другите карактеристики на тоа време, продолжува со обработка на познатите ликови Итар Пејо и Насрадин Оџа. Како пензиониран старешина во моментов соработува со војничкото списание Армиски Збор и Австралиско – македонски неделник.
Интензивно работи на подготовка за издавање на посебно списание со ликовите на Итар Пејо и Насрадин Оџа како и издавање на стрипови со македонски народни приказни.
Преземено од: Крали Марко