вторник, 29 април 2008

Крстевски на изложба на мејл-арт

На Меѓународниот салон на уметничка пошта во галеријата "Шапел" во градот Дреуџ, Франција со свое дело учествува македонскиот уметник Златко Крстевски, покрај уметници од четиринаесет земји: Франција, Јапонија,САД, Луксембург и др.. Тема на изложбата е " Четирите времиња на мејл-артот". Изложбата дава акцент на овој креативен израз кака безвременска уметност, ослободена од разни стеги и бариери, давајќи му предност на слободниот уметничкиот чин.
Извор: Вест