среда, 16 април 2008

Археолошки истражувања во манастирот во Зрзе

Во монашките ќелии околу манастирот „Свето Преображение“ во прилепското село Зрзе деновиве ќе почнат првите археолошки истражувања. Ископувањата ќе ги спроведат стручњаци на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј од Прилеп. Проектот го финансира Министерството за култура со 250 илјади денари.Просторот под манастирот бил голем монашки комплекс. Истражувањата ќе се вршат на монашките ќелии во две фази. Досега таму не е истражувано, иако очекувам значајни наоди - вели археологот Бранислав Ристески, археолог, директор на Институтот за старословенска култура во Прилеп. Манастирот и црквата „Свето Преображение“ се изградени на бигорна карпа над селото Зрзе. Оддалечен е од Прилеп околу на 25 километри. Епископот хераклејски Климент и монашкото братство го избраа манастирот за свој христијански дом. Црквата располага со ретки икони и фрески. Една од нив е иконата „Исус Христос“ што ја изработил зографот Јован во 1393 година и „Богородица Пелагонитиса“ од зографот Макарие, изработена во 1422 година.
Извор: Дневник