среда, 19 декември 2007

Крстевски на фестивал во Јапонија

Златко Крстевски учествуваше на 17. Меѓународен фестивал на стрип и карикатура во градскиот Музеј на современа уметност во Саитама сити, Јапонија. Овој месец селектираните уметници од 42 земји: САД, Франција, Италија, Иран, меѓу кои и Крстевски, се публикувани во антологијата "The best cartoons of Nippon". Крстевски е селектиран да изложува и во "Railway Museum", во 2008 година. Еве неколку негови дела кој што за прв пат се објавуваат на интернет: Слика1, Слика2, Слика3
Во ликовната галерија на Центарот за култура „Марко Цепенков“ е поставена изложбата на графики и цртежи „Слободен простор“ од авторката Марина Конеска.