понеделник, 18 август 2008

Графити

Колку да не паднат во заборав. Неколкуте графити што беа на ѕидовите од домот на АРМ...