петок, 08 август 2008

Да не се заборави!

08.08.2001-08.08.2008

Сашо Китаноски, Нане Наумоски, Бранко Секулоски, Марко Деспотовски, Ердован Шабаноски, Љубе Грујоски, Дарко Вељаноски, Веби Рушитоски, Горан Миноски и Пеце Секулоски.

Почивајте во мир!