четврток, 22 мај 2008

Партерно уредување на плоштадот околу Домот на култура

Плоштадот е проектиран како плато поплочено со гранитни плочки, простор за играње на шах, постаменти за споменици, површини со високо.средно и ниско зеленило, и клупи за седење и одмарање. На целиот архитектонски пристап во решавањето на задачата, му е даден модерен третман, со примена на уметничка нишка (примена на кубистички волумени) а со цел поврзување со архитектурата на самиот објект на Домот на културата. Плоштадот е логично продолжување на веќе изградениот плоштад “Александрија”.