вторник, 08 јануари 2008

Олимписки базен во Прилеп!

Пред неколку месеци пишував како во проектот на владата за изградба на затворени олимписки базени не беше предвидено еден од нив да биде во Прилеп. Сепак, од тогаш работите се смениле и новиот план е во наша корист. Прилеп ќе биде еден од деветте градови каде ќе се гради современ затворен базен кој би се дал на користење на општината. Таму би имало и деловен објект како би можело да биде исплатлив и да биде функционален за разлика од постоечките во Скопје кои повеќе не работат него што работат. Сеуште не е точно одредена локацијата за градба, а почетокот на работите е предвиден за средината на годината. Изградбата се очекува да биде завршена во 2010 година.