сабота, 27 јуни 2009

Откриен апсидален објект на Стибера

На античкиот локалитет Стибера, во близина на Прилеп, при истражувањата е откриен нов импозантен објект со апсидална форма и епиграфски споменик. Тие фрлаат нова светлина за животот во античкиот град.

- Новата градба е во продолжение на објектот со култна намена, кој лани беше откриен. Претпоставуваме дека објектот не бил посветен само на култот на императорот, туку и на некои од божествата што биле заштитници на градот. Ова се првични претпоставки. Очекуваме до крајот на ископувањата да се добие појасна слика за што служела градбата - вели археологот Лилјана Кепеска, раководител на проектот.Епиграфски споменик „табула ансата“ што е откриен е со натпис во повеќе редови.

- Споменикот треба да се прочита. Со читањето ќе добиеме одговори на повеќе прашања - додава Кепеска.Со ископувањата се појавил нов културен слој, кој, според надлежните, давал индиции дека во античка Стибера имало градба и во 4 век.Стибера како град бил формиран во четврти - трети век пред наша ера.Опстојувал до трети век. Во досегашните истражувања откриени се повеќе мермерни скулптури, статуетки и друг движен материјал.
Извор: Дневник