недела, 03 мај 2009

Мораториум IV

Мораториум IV

Едит: Фестивалот е преместен во клубот „Апореа“ поради неповолна временска прогноза. Во меѓувреме додадени се уште два други бенда: „Токсик“ од Прилеп и „А.Т.А.“ од Битола