четврток, 07 мај 2009

Прилеп-лулка на културата

Во „Galerie du Crabe“ -Jodoigne-Белгија, од 2 - 25 мај, центарот за визуелни уметности „ВИЗАНТ“ ги промовира визуелните материјали: постер, плакат и поштенски картички со наслов „Прилеп-лулка на културата“. Преку овие материјали се промовира манастирскиот и црковен туризам.
-Промовирањето на Прилеп - неговиот културен идентитет, неговата околина како атрактивно место со идеални услови и потенцијали за заживување и понатамошен развој на локален туризам каде придобивки би имала самата локална заедница како дел од една услужна економија, така и за потенцијалните туристи, истата би претставувала и нова иницијатива за креирање на локалната туристичка политика вели Златко Крстевски.
Извор: Culture.in.mk