понеделник, 17 ноември 2008

Ден на дрвото

Во среда, 19 Ноември, по втор пат ќе се одржи акцијата за засадување на млади садници „Ден на дрвото“. Акцијата предвидува вклучување на сите граѓани од Македонија во засадувањето на нови садници на голем број места. Нашиот град ќе биде застапен со две локации на пошумување, кај с.Алинци и Дервен. Поаѓањето на првата локација е во 08.00 часот од пред Домот на култура „Марко Цепенков“, додека поаѓањето на втората локација е од пред општината во исто време.