недела, 13 септември 2009

Римски убавици ископани на Стибера

Две мермерни женски глави високи 31 сантиметар, а широки 23 сантиметри, кои датираат од четвртиот век, се пронајдени деновиве за време на археолошките истражувања на наоѓалиштето Стибера, Прилепско. Лилјана Кепеска, археологот што работи на локалитетот, вели дека откритието е доказ дека на Стибера имало живот во 4 век, што ги урива досегашните претпоставки во научниот свет според кои животот на овој античкиот град замрел во 3 век пред нашата ера. - Двете мермерни глави ги откривме во еден одводен канал. Се работи за претстави на млади жени од доброситуирани семејства. Ова, пак, е потврда дека Стибера бил град со богати економски можности, во кој жените имале значајно место - вели Кепеска, додавајќи дека локалитетот имал големо значење во македонско-хелинистичкиот и во римскиот период.
Покрај мермерните глави, археолозите откриле и епиграфски споменици, садови од керамика, како и делови од нов објект, чијашто функција се уште не може да се препознае. При годинашните ископувања на Стибера е откриен и монументален објект со полукружна апсида од римскиот период. Археолозите велат дека објектот служел за одржување обреди во чест на императорот. Во негова близина се откриени и четири фрагменти од мермерни плочи со натписи (епиграфи), кои, пак, го потврдуваат постоењето и значењето на Стибера во рамките на Римското Царство.

Извор: Време