недела, 13 септември 2009

Ранохристијанска базилика откриена во Зрзе

Ранохристијанска базилика е откриена при археолошките истражувања во манастирскиот комплекс во Зрзе. Базиликата, велат археолозите, има две етапи на живот: првата од 5 и од 6 век, а втората од 9 до 15 век. Таа е откриена на стотина метри северно од манастирот.
- Во базиликата се откриени камени пластики и натпис од петтиот век, кој дополнително ќе се испитува. Најдени се и гробници од петтиот и од шестиот век, како и од 9 до 15 век, во кои има повеќе движни наоди - вели археологот Бранислав Ристески, раководител на истражувања во локалитетот Зрзе.
Според него, овие податоци говорат дека монашката населба откриена со ланските истражувања има ранохристијански корени.
- Новите факти докажуваат дека почетоците на христијанството на овие простори се многу постари. Се потврдува дека Зрзе како локалитет има универзални вредности од аспект на историјата на религијата и на културата во пошироки рамки - вели Ристески.
Годинава беа откриени и нови испосници и уште една монашка црква, која датира од 9 до 15 век, со што е заокружен целиот монашки комплекс.
Освен базиликата, досега се најдени околу 50 монашки ќелии, црква со значаен натпис и други движни наоди, кои се значајни од археолошки, историски и од културен аспект.
Зрзе, по овие истражувања, во иднина треба да стане главна туристичка дестинација на македонскиот манастирски туризам.

Извор: Шпиц